تبلیغات
ایــــستگاه صـــلـــــواتـــــــــی - نزدیکی ظهور به گفته پیامبر دیگر ادیان


۱- آئین هندو

... در هند در میان معتقدان به براهمانیسم به ظهور موعودی بنام « کالکی» مژده داده شده و بنا بر اعتقاد برهمنان ، در پایان همین دوره ی زمانی ظهور خواهد کرد.

بر اساس کُتب مقدّس برهمنی هردوره جهانی به چهار عصر تقسیم شده که در عصر چهارم که عصر تاریکی جنگ، اختلاف، نابودی ارزشهای اخلاقی و معنوی است. در پایان این عصر ( ویشنو ) بصورت کالکی سوار بر اسب سفید که شمشیر درخشانی در دست دارد، بدکاران و بد دینان را کیفر خواهد داد و پاکدینان و نیکان از نعمتهای اخروی او بهره مند خواهند شد. جهانی نو آغاز میشود و عصر طلائی می آید.

منابع :

جهان در سیطره صاحب الزمان عج ، محمّد رضا قاسمی ص 14

ادیان و مکتبهای فلسفی هند ، جلد 1 ، داریوش شایگان ص 274

انتشارات امیر کبیر سال 1364

توضیح : «کالکی» منجی عالم بشریّت است که هم در روایات دینی خودمان و هم بیشتر ادیان دیگر داریم که با اسب سفید و شمشیر بدست ظاهر میشود که در دین برهمانان هم آورده شده است.ضمناً از نظر آنان اکنون در آخر دوره چهارم هستیم.


۲- آئین زردشت ایران باستان قدیم:

سوشیانس یا مسیحای آئین زرتشت، یکی از فرزندان اوست که سه هزار سال پس از مرگ او نهضت رهائی بخش خویش را آغاز خواهد کرد و در زمان او دنیا پایان می یابد.

منابع :

جهان در سیطره صاحب الزمان عج محمد رضا قاسمی ص 15

سرگذشت دینهای بزرگ، مؤلف جوزف کئو، ترجمه ایرج پزشک نیا، چاپ اندیشه سال 1350 ص 158

توضیح: سوشیانس همان (منجی) حضرت مهدی عج که در هر دین و اعتقادی به نوعی اسمگذاری شده ولی در شرح و کارهایی که انجام می دهد یا قبل از ظهورش انجام می گیرد. در تمام ادیان یک نوع و به یک صورت است و با احادیث اسلامی ما منطبق است. و اینکه گفته سه هزار سال دیگر پس از مرگ زرتشت با تحقیقات انجام شده الان ۳۰۰۰ سال است به خرد و ریزش کار ندارم که نمی شود کار داشت چون در قدیم تاریخهای دقیق و مشخصی نبوده است و اما اینکه گفته از فرزندان اوست توضیخ مختصری میدهم:

در جنگ قادسیّه پس از شکست ایرانیان باستان و کشته شدن سردار نامی ایران «رستم فرخ زاد» هنگامیکه یزدگرد ، آخرین پادشاه ساسانی، با افراد خانواده خود آماده فرار از کاخ شاهی خود شد، آن کاخ پرشکوه مدائن ! درب ایوان کاخ ایستاد و نگاهی به کاخ کرد و مورد خطاب قرارش داد و گفت: هان! ای کاخ درود من برتو باد. من هم اکنون از تو جدا میشوم تا آنگاه که با یکی از فرزندان خود که هنوز زمان ظهور او نرسیده بسوی تو برمیگردم.

سلیمان دیلمی می گوید : من در خصوص این مطلب از امام صادق (ع) سوال کردم ایشان فرمودند: « او» مهدی ماست و فرزند دختر یزدگرد است و یزدگرد پدر او می باشد. بی بی شهربانو مادر امام سجاد ، دختر یزدگرد ، آخرین پادشاه ساسانی بود.

منابع:

بحارالانوار ج 51 ص 164

ظهور حضرت مهدی سید اسدالله هاشمی شهیدی ص 356، 355

در زند اوستا داریم :

به نقل از زرتشت در کتاب ( زند اوستا) آمده است که شخصی بنام « آشیز ریکا» (به معنای دانائی ها) ظهور می کند و عالم را به عدل و دین مزیّن میدارد. در آن زمان شخصی ظاهر میشود بنام « پتیاره» که این پتیاره بمدّت بیست سال در امر او و ملک او آفت بوجود می آورد و در کار او اخلال کند. بعد از این مدت آشیزریکا بر اهل عالم غالب آید و دنیا را با عدل و دین زیبا سازد و کارهای نیک را که دستخوش تغییر گشته به اصل خویش بازآورد. جور و ستم و طغیان را از عالم محو کند. دین حقّ را نصرت دهد. پادشاهان از او فرمانبری کنند. در آن زمان امنیّت و استقلال بسیار گردد و محنت زایل شود.

منابع :

جهان در سیطره صاحب الزمان عج، محمد رضا قاسمی ص 15

توضیح الملل جلد 1 ، محمد بن عبد الکریم شهرستانی، انتشارات اقبال سال ۱۳۷۳، ص 389.

( پتیاره به معنی مهاجم لقب اهریمن است )

منبع : پژوهشی در اساطیر ایران ، پاره نخست مهرداد بهار ص 169 

آشیزریکا منجی موعود است. اصل گفتار این است که زمانی منجی موعود ظهور میکند در آن زمان از ظهور ایشان پتیاره ای ( همان مهاجم - اهریمن) همین آمریکای امروز بیست سال است که در کار او و ملک او و اوامر او اخلال بوجود می آورد. چند سال است آمریکا در خاورمیانه که منطقه ی کشورهای مسلمان است، چه مشکلاتی راه انداخته. البته هنوز بیست سال نشده ، بعد از بیست سال این منجی ظاهر می شود. بر اهل عالم غالب میشود و دنیا را با عدل و دین زیبا سازد. جور و ستم و طغیان را از بین میبرد. کارهای نیک و خوب را گسترش میدهد و خلاصه تمام کارهایی که انشاءالله حضرت حجت که تشریف بیاورد، انجام میدهد. در کتاب زند اوستا آورده شده است که فکر نکنم بیشتر به توضیح نیازی باشد.

اینجا یک مساله را خدمت برادران عزیز و خواهران محترمه عرض میکنم که در ادیان دیگر وقتیکه نسبت به آخر الزمان مسائلی را مطرح میکنند شما نگاه به اسمی که بعنوان منجی ، آورده اند توجه نکنید( سوشیانس، ممتاتا، ماشیع، آشیزریکا، کالکی، مهر و .... مثلا جاماسب حکیم در جاماسب نامه اش... جاماسب شاگرد زرتشت بوده.... )

سوشیانس نجات دهنده بزرگ جهان دین را به جهان رواج دهد. فقر و تنگدستی را ریشه کن سازد. ایزدان را از دست اهریمنان نجات دهد. خوبان را از دست بدان و اشرار. مردم جهان را همفکر و همگفتار و همکردار گرداند. ( تمام کارهای امام زمان را خلاصه وار گفته است و در احادیث خودمان هم داریم).

یا زند و هومن یسن از ظهور شخصیت فوق العاده ای بنام سوشیانس (نجات دهنده بزرگ) خبر داده و درباره نشانه های ظهورش چنین می گوید:

نشانه های شگفت انگیزی در آسمان پدید آید که بر ظهور منجی جهان دلالت میکند. و فرشته هایی از شرق و غرب بدستور او پیام ردّ و بدل میکنند.

منابع :

ظهور حضرت مهدی ، هاشمی شهیدی ص 355

بشارات عهدین ص 258

او خواهد آمد ص 108

خلاصه در تمام ادیان اصل مطلب را که در احادیث ما آمده است آورده، مثلاً در حدیث داریم در زمانی که ظهور خیلی نزدیک باشد، ندای آسمانی را در آسمان داریم، دستی یا سینه ای که در ماه دیده می شود ، خورشید که برای زمانی در آسمان ایست می کند و .... در اینجا هم زند و هومن یسن بطور کلی گفته که نشانه شگفت انگیزی در آسمان پدید آید که بر ظهور منجی دلالت میکند. همه همینطور است.


۳- آئین مسیح:

حضرت مسیح به قومش می فرماید: مواظب باشید کسی شما را فریب ندهد  ،  چون خیلی ها می آیند و میگویند مسیح هستند و خیلی ها را گمراه می کنند. وقتیکه شما بشنوید که جنگها شروع شده فکر نکنید که این نشانه ها بازگشت من است البته جنگها باید بشود ولی هنوز آخر نیست. دولتها و ملتها بجان هم می افتند. اینها پیش درآمد بلاهای بعدی است.

آن وقت شما را شکنجه می دهند ( مسیحیان را) و میکشند و تمام دنیا از شما متنفر میشوند. خیلی ها بلند میشوند  و خوشان را پیامبر معرفی میکنند و خیلی ها را گمراه می کنند. اکثرا از ایمانشان برمیگردند و همدیگر را لو میدهند و از هم متنفّر میشوند.

گناه آنقدر گسترش پیدا می کند که محبّت خیلی ها را سرد میکند. اما فقط کسانی نجات پیدا میکنند که تا آخر طاقت بیاورند.

پیغمبران قلابی زیاد می آیند و حتی معجزه هم میکنند. بطوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه میکردند.

مردم دنیا سرگرم عیش و نوش و عروسی خواهند بود، درست همانطوری که درزمان حضرت نوح (ع) قبل از آمدن طوفان بود. دنیا مثل زمان لوط میشود. که مردم غرق کارهای روزانه شان بودند. می خوردند، می نوشیدند، خرید و فروش می کردند، می ساختند و خراب می کردند... بله زمان آمدن من به دنیا ، همینطور خواهد بود.

منابع :

انجیل عیسی (ع) ص 34، انتشارات آفتاب عدالت.

جهان در سیطره صاحب الزمان ، محمد رضا قاسمی ص 247

توضیح:

حضرت مسیح که بلافاصله بعد از ظهور یکی از کارگردانان بعد از ظهور است، فرود می آید و در پشت سر آقا امام زمان نماز می خواند. در علائم ظهور میفرماید که جنگهایی اتفاق می افتد و دولتها و ملتها بجان هم می افتند. همین مسائل که شما می بینید و می شنوید از اخبار مصر، سودان، لیبی، بحرین، یمن و ... این اتفاقات را پیش درآمد می داند و می فرماید بعد از اتفاقات شما ضعیف می شوید یعنی مسیحیان ( آمریکائی ها) و دنیا از شما متنفر میشوند. خیلی ها هم را لو میدهند و ...

نقشه ای ریخته شده که شماها خواهید دید توطئه ها کسی را بعنوان منجی حرکت میدهند. سفیانی با معجزه های کاذب کار میکند.

دجّال اجاعبی ببار می آورد که اشارات حضرت مسیح به این موارد است. اینقدر حساب شده کار میکنند که می فرماید اگر امکان داشت حتی برگزیدگان خدا هم مشکوک میشدند و از راه خارج میشدند . و در خصوص سرگرمی و مشغولیت به دنیا و فراموشی آخرت که نیاز به شرح دادن نیست ، چون همه مبتلا به آن هستیم.

باز برای چندمین بار عرض میکنم آمدن حضرت مسیح یعنی ظهور انجام گرفته ، صدها حدیث و ... داریم. مثلاً در قسمت معراج پیامبر، خداوند به رسولش خطاب میکند که مهدی کیست که حضرت مسیح پشت سر او نماز میگذارد....

دوست داشتم قسمتی از مکاشفات یوحنّی یکی از شاگردان مخلص حضرت مسیح (ع) که بعد از حضرت مسیح به جزیره ای دورافتاده تبعید میشود و فرشته ای او را به آسمان می برد و اتفاقات مهم دنیا از جریان کربلا، حکایات عراق ، بعضی جنگها ، تولد حضرت مهدی تا ظهورش ، بگویم و درآخر انجیل قسمتی بنام مکاشفات یوحنّی آروده اند را بازگو کنم ولی وقت عزیزان گرفته میشود. اگر درخواستی بشود انشاءالله انجام خواهد گرفت.


طبقه بندی: ایستگاه مهدویت،  ایستگاه انتظار، 
برچسب ها: ایستگاه مهدویت، علائم ظهور، نشانه های ظهور، علائم ظهور به روایت پیامبران دیگر ادیان،  

تاریخ : سه شنبه 24 دی 1392 | 05:55 بعد از ظهر | نویسنده : Unknown Soldier | نظرات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب